Bồn chứa CO2 hóa lỏng ( Liquid CO2 tank )

 Bồn chứa CO2 hóa lỏng ( Liquid CO2 tank )

Bồn chứa CO2 hóa lỏng ( Liquid CO2 tank )
Lưu trữ và phân phối tại khu vực có nhu cầu sử dụng lớn

Bồn chứa LPG ( LPG storage tank ) do công ty GASTECH chúng tôi thực hiện thiết kế, chế tạo, kiểm tra, thử nghiệm đều theo công nghệ tiên tiến hiện đại, phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6008:2010 , TCVN 6155:1996 , TCVN 6156:1996 , TCVN 6486:2008, TCVN 7441:2004 , TCVN 8366:2010 hoặc Tiêu chuẩn ASME Nồi hơi và Bình chịu áp lực, Section VIII, Division 1 hoặc 2.

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn