Máy bơm hóa chất

17/12/2022
GASTECH

Máy bơm hóa chất 

Máy bơm khí CO2 long3- Liquid Co2
Máy nạp khí gas
Máy bơm khí CO2 long3- Liquid Co2
Máy Bơm Chất lỏng: Các máy bơm ly tâm cũng được sử dụng trong các máy bơm chất lỏng, các loại sản phẩm:
 • Bơm Nitơ
 • Bơm Ôxy
 • Bơm Agon
 • Bơm Nitơ Oxit
 • Bơm Điôxít Cacbon CO2
  Máy nạp khí gas
 • Bơm Nitơ lỏng: LN2 hoặc LO2, LAr, LCO2 - Lưu lượng: 5-6000l/h
 • Máy Bơm Chất lỏng các loại, sản phẩm: Bơm Nito - Bơm Oxy - Bơm Agon - Bơm Nito Oxit - Bơm Dioxit Cacbon CO2
  Mục lục
  Mục lụcNội dung bài viếtx