Xe bồn vận chuyển khí công nghiệp

18/12/2022
GASTECH

Xe bồn vận chuyển khí lpg và NH3

  • Sức chứa : 43 m3.
  • Các bồn vận chuyển sau khi hàn hoàn chỉnh phải được gia nhiệt ( PWHT)
  • Khử ứng suất mối hàn , tăng độ bền của sản phẩm theo tiêu chuẩn ASME.

Xe bồn vận chuyển khí lpg và NH3
Xe bồn vận chuyển khí lpg và NH3


Bồn vận chuyển, lắp bơm và đồng hồ cho bồn vận chuyển

Bồn vận chuyển
Bồn vận chuyển
Bồn vận chuyển
Bồn vận chuyển

Bồn vận chuyểnMục lục
Mục lụcNội dung bài viếtx