Dự án hóa hơi Bồn Oxy 1000L, Co2 800L cấp cho nhà máy oxy Bình Minh Vĩnh Long

Dự án hóa hơi bồn Oxy 1000L, Co2 800L cấp cho nhà máy oxy Bình Minh Vĩnh Long

Dự án hóa hơi và bồn Oxy 1000L, Co2 800L cấp cho nhà máy oxy Bình Minh Vĩnh Long
Dự án hóa hơi và bồn Oxy 1000L, Co2 800L cấp cho nhà máy oxy Bình Minh Vĩnh Long
Dự án hóa hơi và bồn Oxy 1000L, Co2 800L cấp cho nhà máy oxy Bình Minh Vĩnh Long
Dự án hóa hơi và bồn Oxy 1000L, Co2 800L cấp cho nhà máy oxy Bình Minh Vĩnh Long
Dự án hóa hơi và bồn Oxy 1000L, Co2 800L cấp cho nhà máy oxy Bình Minh Vĩnh Long
Dự án hóa hơi và bồn Oxy 1000L, Co2 800L cấp cho nhà máy oxy Bình Minh Vĩnh Long
Dự án hóa hơi và bồn Oxy 1000L, Co2 800L cấp cho nhà máy oxy Bình Minh Vĩnh Long
Dự án hóa hơi và bồn Oxy 1000L, Co2 800L cấp cho nhà máy oxy Bình Minh Vĩnh Long
  • Cả hai bồn là loại bồn 2 lớp
  • Cách nhiệt bằng bột và chân không

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn