Dự án

Dự án trạm 25 tấn Công ty Bibica Miền Tây

Dự án trạm LPG bồn 20 tấn hóa hơi không dùng điện - Công ty Màng Châu Âu

Chế tạo lắp đặt bồn CO2 và hệ thống cho hệ PCCC của nhà máy xi mang Holcim – Kiên Giang

Dự án hồ tràm

Trạm Oxy cho bênh Viện quân đội - Qui Nhơn

Dự án tại Cambodia

Thiết kế thi công trạm co2 cho công ty holcim

Dự án bồn nito 10,5m3 cho tole Đông Á

Trạm khí CO2- OXY