Dự án

Dự án TRẠM KHÍ CO2 - OXY

Dự án hồ tràm

Trạm Oxy cho bênh Viện quân đội - Qui Nhơn

Dự án tại Cambodia

Thiết kế thi công trạm co2 cho công ty holcim

Dự án bồn nito 10,5m3 cho tole Đông Á

Trang 2