Sản phẩm

BỒN LPG 3 TẤN

BỒN CHỨA LPG

BỒN LPG 3 TẤN

Tram-gas-trung-tam

BỒN CHỨA LPG

BỒN OXYGEN VÀ ARGON

BỒN CHỨA NH3 AMONIAC - NH3 STORAGE TANK

BỒN SIÊU LẠNH OXY

BỒN NITO 6M3

CHẤT TẠO MÙI ( EM ) TRONG BỒN SPT

BỒN 1000 LÍT

QUẤN BẢO ÔN CHO BỒN

MÁY HÓA HƠI
KHÔNG DÙNG ĐIỆN

MÁY HÓA HƠI KHÔNG DÙNG ĐIỆN 30Kg/Hr

MÁY HÓA HƠI KHÔNG DÙNG ĐIỆN 30Kg/Hr

MÁY HÓA HƠI TỰ NHIÊN DÙNG CHO LPG

MÁY HÓA HƠI
400Kg/Hr

CỤM HÓA HƠI 100Kg/Hr - DÙNG ĐIỆN

MÁY HÓA HƠI DÙNG ĐIỆN

BỘ SƯỞI KHÍ CO2

HÓA HƠI GAS LPG VÀ HÓA HƠI OXY SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY GASTECH.

HÓA HƠI GAS LPG LOẠI 30-50Kg/h ĐIỆN 1 PHA, 3 PHA PHÙ HỢP CHO NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN.

MÁY HÓA HƠI DÙNG ĐIỆN

MÁY HÓA HƠI GAS LPG

TRẠM LPG VÀ HÓA HƠI DÙNG ĐIỆN

van-an-toan-ong

VAN AN TOÀN ĐƯỜNG ỐNG VAPOR RELIEF VALVES

VAN AN TOÀN
HIGH PRESSURE VALVE

Van-an-toan-safety-valves, Gastech

VAN AN TOÀN BỒN CHỨA STORAGE TANK SAFETY VALVE

High-Pressure-First-Stage-Regulators

VAN ĐIỀU ÁP CẤP 2 - HIGH PRESSURE FIRST STAGE REGULATOR

Van-Dieu-Ap-Cap-2

VAN ĐIỀU ÁP CẤP 2 - HIGH PRESSURE FIRST STAGE REGULATOR

Van-Bi-ball_valve

VAN BI - BALL VALVES

VAN HÓA HƠI TỰ NHIÊN

May-Nap-LPG-DISPENSER

MÁY NẠP GAS LPG - LPG DISPENSER

VAN ĐÓNG KHẨN CẤP - EMERGENCY SHUT OFF VALVE

ĐẦU DÒ GAS - GAS DETECTOR

Bom-CO2-Nito-Carbon-Dioxide-Nitrous-Oxide Gastech.com.vn

MÁY NẠP KHÍ CO2

Bơm CO2 Lỏng

MÁY BƠM KHÍ CO2 LỎNG - LIQUID CO2 PUMP

NẠP KHÍ- CUNG CẤP KHÍ OXY - BÌNH CHỨA KHÍ OXYGEN

Binh_nito Nito_Cylinder

NẠP KHÍ- CUNG CẤP KHÍ NITO- BÌNH CHỨA KHÍ NITROGEN

CUNG CẤP KHÍ- NẠP KHÍ CHUẨN CÔNG NGHIỆP- KHÍ HIẾM