Máy bơm hóa chất

Bom-CO2-Nito-Carbon-Dioxide-Nitrous-Oxide Gastech.com.vn

máy nạp khí gas

Bơm Nitơ lỏng: LN2 hoặc LO2, LAr, LCO2 - Lưu lượng: 5-6000l/hMáy

Bơm Chất lỏng các loại, sản phẩm: Bơm Nito - Bơm Oxy - Bơm Agon - Bơm Nito Oxit - Bơm Dioxit Cacbon CO2

Bơm CO2 Lỏng

Máy Bơm Khí CO2 Lỏng - Liquid CO2 Pump

Máy Bơm Chất lỏng: Các máy bơm ly tâm cũng được sử dụng trong các máy bơm chất lỏng, các loại sản phẩm:

  • Bơm Nitơ

  • Bơm Ôxy

  • Bơm Agon

  • Bơm Nitơ Oxit

  • Bơm Điôxít Cacbon CO2