BỒN CHỨA LPG ( LPG STORAGE TANK )

BỒN CHỨA LPG
BỒN CHỨA LPG 3 TẤN 
DỰ ÁN SJF KOREA
TRẠM CO2 OXYGEN 
DỰ ÁN 2 BỒN 25m3 LẮP TẠI MỸ XUÂN BÀ RỊA VŨNG TÀU THÁNG 6-2021 DO GASTECH THI CÔNG SẢN XUẤT
BỒN OXYGEN SIÊU LẠNH
2 BỒN LPG  30 TẤN

MÁY HÓA HƠI LPG ( LPG VAPORIZER )

MÁY HÓA HƠI DÙNG ĐIỆN 1000KG/HR
MÁY HÓA HƠI DÙNG ĐIỆN 30KG/HR 1 PHA VÀ 3 PHA 
HÓA HƠI DÙNG ĐIỆN CÔNG SUẤT 800KH/HR 
MÁY HÓA HƠI KHÔNG DÙNG ĐIỆN CHO NH3 100KG/HR
MÁY HÓA HƠI KHÔNG DÙNG ĐIỆN 700KG/HR 
CỤM HÓA HƠI DÙNG ĐIỆN CÔNG SUẤT 100KH/HR 
DỰ ÁN 2 BỒN 50 TẤN VÀ 2 MÁY HÓA HƠI LPG KHÔNG DÙNG ĐIỆN CÔNG SUẤT 600KG/HR DO GASTECH THI CÔNG SẢN XUẤT